top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนAdmin

เพิ่มประสิทธิภาพของ Reverse Osmosis (RO) ด้วยการบำบัดน้ำด้วยไฟฟ้าความต้องการใช้น้ำที่บำบัดจากระบบ รีเวอร์สออสโมสิส และการติดเครื่องกรอง ROนั้น มีเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องมาจาก RO เป็นกระบวนการใช้แรงดันน้ำผ่านตัวกรองที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเป็นความละเอียดที่เชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆไม่สามารถผ่านได้ ดังนั้น น้ำที่บำบัดจากระบบ รีเวอร์สออสโมสิสหรือ RO นั้นจึงถือว่ามีคุณภาพสูง และถูกนำมาใช้ทั้งในเพื่อติดตั้งในครัวเรือน อุตสาหกรรมน้ำดื่ม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำที่มีความสะอาดสูงเพื่อลดตะกรันในระบบการผลิต เป็นต้น

อย่างไรก็ดี แหล่งน้ำดิบที่ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ อาจมาจากแหล่งที่ต่างกันเช่น น้ำประปา น้ำบาดาล หรือแม้แต่น้ำทะเล ในกรณีที่แหล่งน้ำดิบมีสารละลายหรือแร่ธาตุอยู่มาก แม้ไส้กรอง RO จะสามารถดักจับสารปนเปื้อนเหล่านี้ได้หมด ไส้กรองจะเกิดเป็นตะกรันและอุดตันได้ง่าย ทำให้ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง ไม่คุ้มทุน ทั้งยังต้องล้างไส้กรองบ่อยครั้งซึ่งรบกวนกระบวนการผลิต

นอกจากนี้อีกปัญหาที่คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบ คือการทิ้งน้ำอย่างมหาศาลของระบบรีเวอร์สออสโมซิส ทั้งนี้เนื่องจากระบบ RO ส่วนใหญ่จะสามารถกรองได้ส่วนของน้ำสะอาดเพียง 40-60% ของน้ำที่เข้าระบบเท่านั้น น้ำส่วนที่ไม่สามารถผ่านกรองได้และมีสารละลายหรือตะกอนเข้มข้นสูงก็จะถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย และในบางกรณีน้ำทิ้งเหล่านี้ยังต้องผ่านขั้นตอนการบำบัดเพิ่มเติมก่อนทิ้งลงแหล่งน้ำอีกด้วย

การใช้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า ของ ZDTECH นั้นสามารถช่วยลดปริมาณสารละลายในน้ำหรือ Total Dissolved Solids (TDS) โดยทำให้สารละลายเหล่านั้นเกิดเป็นตะกอนที่ใหญ่ขึ้นและกรองออกได้โดยง่าย เมื่อนำมาใช้ร่วมกับระบบรีเวิร์สออสโมสิสก็จะช่วยลดความเข้มข้นของน้ำก่อนเข้าระบบ RO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของของ RO ลดการอุดตัน ยืดอายุการใช้งาน ทั้งยังฆ่าเชื้อโรค และทำให้ได้ปริมาณน้ำที่บำบัดมากขึ้น น้ำทิ้งจาก RO ที่เคยต้องนำไปทิ้งอย่างสูญเปล่า ก็สารมารถนำกลับมาบำบัดใหม่ด้วยไฟฟ้า ทำให้น้ำทิ้งเป็นศูนย์ได้อีกด้วย

ZDTECH ได้ติดตั้งระบบแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ร่วมกับระบบรีเวอร์สออสโมสิส RO ทั้งในโรงงานน้ำดื่มและโรงน้ำแข็ง เพื่อผลิตน้ำเพื่อบริโภค ทั้งยังได้ติดตั้งระบบ Zero Discharge ในโรงงานต่างๆเพื่อบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย ผลที่ได้คือผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในขั้นตอนพรีทรีตเมนต์ ลดการใช้ softener และ ion exchange แต่ยังได้น้ำคุณภาพ RO เช่นเดิม


ติดต่อเราได้ที่

Email: info@zd-tech.biz

Tel: 081-699-1151


ดู 357 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page