top of page
ค้นหา

"นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่"ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวดี !! สำหรับ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม กับโรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย

ด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ต้องใช้บ่อบำบัด ซึ่งเป็น "นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่" ที่แก้ไขปัญหาการบำบัดน้ำเสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องดีๆที่ส่งผลที่ดีกับภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่นี้ ได้รับการคิดค้นและพัฒนา โดย ดร.บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์ และทีมงาน ZD Tech ผ่านการทดสอบหลายครั้ง จากตัวอย่างน้ำเสียหลายรูปแบบ ของโรงงานหลายๆแห่ง


ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ต้องใช้บ่อบำบัด
นายบรรจง สุกรีฑา (รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ได้เข้าเยี่ยมชม ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ห้องทดลองของ ZD Tech
ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายบรรจง สุกรีฑา (รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

ได้เข้าเยี่ยมชม ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ห้องทดลองของ ZD Tech

และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชา ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ระหว่าง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในวันเดียวกันระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

(Electro Water Separation Waste Water Treatment System)


ปฏิบัติการ น้ำทิ้งเป็นศูนย์ อย่างแท้จริง ด้วยการนำ

น้ำคุณภาพรีเวอร์สออสโมซิส กลับมาใช้ใหม่

ด้วยชุดแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

(Electro Water Separation Main Unit)


บำบัดด้วยไฟฟ้า โดยไม่ต้องใช้บ่อบำบัด

บำบัดน้ำทิ้ง เป็นน้ำอาร์โอ

ทำให้มีน้ำทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge)

ผลที่จะได้รับจากระบบบำบัด

- ลดต้นทุนการผลิต

ลดน้ำดิบ บำบัดน้ำทิ้งเป็นน้ำอาร์โอ กลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด

ไม่มีน้ำทิ้ง ไม่ต้องลงทุนบ่อบำบัด ไม่มีน้ำเสีย ไม่เหม็น

ลดโซดาไฟ แยกกาว,สิ่งสกปรกออกจากโซดาไฟ

ไม่ใช้ไอน้ำ ไม่ต้องลงทุนบอยเลอร์ ประหยัดพลังงาน

- แก้ไขปัญหาการบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องกลิ่นและสารปนเปื้อนต่างๆ


น้ำทิ้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge)

ดู 669 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page