ค้นหา

บรรยายการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการบำบัดน้ำเสียที่ สำนักงานอุตสาหกรรม จ.นนทบุรี


เมื่อวันพฤหัสที่ 12 กรกฏาคม 2561 คณะของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง และทีมงาน ZD Tech

โดย ดร.บุญศักดิ์ หล่อพิพัฒน์ ได้เดินทางไป บรรยายที่ สำนักงานอุตสาหกรรม จ.นนทบุรี โดยมี นายประจวบ ธิมา (อุตสาหกรรม จ.นนทบุรี) และตัวแทนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดให้การต้อนรับ หัวข้อในการบรรยายคือการนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไม่ต้องใช้บ่อบำบัด ซึ่งเป็น "นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่" ที่แก้ไขปัญหาการบำบัดน้ำเสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลที่ดีต่อผู้ประกอบการโรงงาน ทั้งในเรื่องของการประกอบการ ขจัดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องดีๆที่ส่งผลที่ดีกับภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรม


ผลที่จะได้รับจากเทคโนโลยีใหม่ของระบบบำบัด :

ในส่วนของผู้ประกอบการ คือ ลดต้นทุนการผลิต

"สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ผลกำไรงอกงาม"


ลดน้ำดิบ บำบัดน้ำทิ้งเป็นน้ำอาร์โอ กลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด

ไม่มีน้ำทิ้ง ไม่ต้องลงทุนบ่อบำบัด ไม่มีน้ำเสีย ไม่เหม็น

ลดโซดาไฟ แยกกาว,สิ่งสกปรกออกจากโซดาไฟ

ไม่ใช้ไอน้ำ ไม่ต้องลงทุนบอยเลอร์ ประหยัดพลังงาน


และยังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องกลิ่นและสารปนเปื้อนต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อประชาชนในพื้นที่อุตสาหกรรม ตามนโยบาย 4.0 ของทางรัฐบาล


ดู 48 ครั้ง0 ความคิดเห็น